Reiki Healing:  är en energimedicinisk metod som ger djupavslappning, reducerar stress och hjälper kroppen med självläkning. Vid behandlingen ligger kunden bekvämt nerbäddad under filten,  terapeuten förmedlar energi med sina händer.

Blockeringarna frigörs och energin kan flöda fritt igen.

Utrensning av slaggprodukter

Ökad medvetenhet

Ökad kreativitet

Balanserar, förstärker energiflödet

 

Skatteverket klassar Reiki som friskvård, så behandlingarna är avdragsgilla i deklarationen

 

Behanlingen  är 45 - 90 minuter